AFD Online Samenstellen (AOS)

Eenvoudig AFD-definities samenstellen

Om het gebruik van de AFD-definitie standaard te ondersteunen biedt SIVI de tool AFD Online Samenstellen (kosteloos) aan. De tool is zo ingericht dat aan de hand van functies, AFD-berichtschema’s kunnen worden opgesteld welke geheel voldoen aan de specificatie van de AFD-definitie standaard. Daarnaast is een editor aanwezig voor het opstellen van verbandscontroles welke in de output automatisch worden omgezet naar een XPath-library. Maak vandaag nog een account aan!

Importeren, onderhouden en certificeren

De tool ondersteunt het importeren van .csv-bestanden waardoor de invoer van een AFD-definitie flink kan worden versneld. Na de invoer van de definities van een product of service kan de AFD-definitie worden onderhouden vanuit deze toepassing. Een opgestelde AFD-definitie kan vervolgens binnen dezelfde toepassing worden gecertificeerd en gepubliceerd in het SIVI-register voor gecertificeerde schema’s.

Gebruikersrechten

Binnen AOS kan een gebruiker twee verschillende rollen krijgen. Naast de standaardrechten voor het aanmaken en beheren van AFD-definities is het ook mogelijk extra rechten te krijgen om namens de organisatie waartoe de gebruiker behoort, ook AFD-definities te certificeren en te publiceren. Hieronder valt ook het beheer van de AFD-definities in het register. Gebruikers met de “Certificeer- en publiceerrechten” krijgen hiertoe extra menuopties binnen de tool. Zie hoofdstuk 17 en 18 van de quick start guide.

Om de Certificeer- en publiceerrechten te krijgen dient de betreffende gebruiker te zorgen voor een getekend toestemmingsformulier. Een volledig ingevuld en getekend formulier kan worden gezonden aan: support@sivi.org. SIVI zorgt dat een compleet verzoek binnen twee werkdagen wordt afgehandeld.

Machtiging andere organisatie

Het is ook mogelijk het opstellen en het beheren van AFD-definities uit te besteden aan derden. De tool ondersteunt dit door het gebruik van de individuele machtigingsfunctie. Hiermee zijn specifieke gebruikers van een andere organisatie individueel te machtigen om namens uw organisatie AFD-definities op te stellen en te beheren. Download hiervoor het machtigingsformulier en stuur deze ingevuld naar support@sivi.org.

Ondersteuning AFD 2.0

Vanaf januari 2021 is het mogelijk om binnen AFD Online Samenstellen ook AFD 2.0-definities op te stellen.

Ontsluiten AFD-definities via API

Door middel van de AOS-API is het mogelijk geautomatiseerd AFD-definities op te halen om deze (semi-) automatisch te verwerken in uw omgeving. De AOS-API bevat dezelfde AFD-definities als het register in AOS. De volgende API-calls zijn beschikbaar:

• Ophalen overzicht AFD-definities (met ‘vanaf-datum’ parameter)
• Ophalen AFD-definities (zip-files)

Online workshop Opstellen AFD-definities

SIVI organiseert periodiek de workshop Opstellen AFD-definities. Tijdens deze online workshop wordt u bijgepraat over wat AFD en de AFD-definitiestandaard is, welke tools SIVI ter beschikking stelt, wordt een uitgebreide demo van AOS gegeven en is er gelegenheid zelf te oefenen met AOS. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Geplande data voor de workshops worden op deze pagina (rechter kolom) gepubliceerd. Aanmelden voor deelname kan door een e-mail te sturen naar support@sivi.org. Vermeld hierin naast uw contactgegevens ook uw datumvoorkeur. U ontvangt uiterlijk een week voor aanvang een uitnodiging met daarin ook de Microsoft Teams-link voor het bijwonen van de workshop.