Verzuimstandaarden

Elektronische aanlevering en uitwisseling van verzuimgegevens.

De standaarden richten zich met gestandaardiseerde gegevenselementen op het optimaal en transparant inrichten van de processen in de driehoek werknemer/werkgever en verzekeraar en arbodienst.

Lees verder over de drie afzonderlijke Verzuimstandaarden:

Heb je een vraag over de Verzuimstandaard?

We helpenje graag verder